Privacyverklaring

MediBear respecteert de privacy van onze bezoekers en klanten en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die met ons gedeeld wordt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan verbonden dienstverlening van MediBear. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie deze gegevens zo nodig wordt gedeeld. Ook beschrijven wij op welke wijze wij uw gegevens opslaan en beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij

MediBear geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens

Hoe verkrijgen we deze gegevens

Wij verkrijgen de gegevens rechtstreeks van u als klant of bezoeker op het moment dat u deze invult op onze website, bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van een bestelling of versturen van een contactverzoek.

Doel

Wij gebruiken de door uw verstrekte gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevens van minderjarigen

Bestellingen op onze website dienen geplaatst te worden door personen van 16 jaar of ouders. Personen jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je jonger dan 16 jaar en maak je gebruik van onze website of dienstverlening, dan gaan wij ervan uit dat je voor het gebruik van onze website toestemming hebt gekregen van een ouder of voogd.

Het delen van uw gegevens

Wij delen de met ons gedeelde gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of als dit vereist is op basis van wet- of regelgevening.

Postbedrijven

Voor het opsturen van onze producten maken wij gebruik van de dienstverlening van PostNL en DHL. Om het door u bestelde product op te kunnen sturen delen wij daarom uw naam en adresgegevens met PostNL of DHL.

Boekhouding

Om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen delen wij gegevens over de door ons ontvangen bestellingen en verzonden facturen. De partij(en) waarmee deze gegevens gedeeld worden hebben allen een beroepsgeheim en gaan zorgvuldig om met de met hen gedeelde informatie.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Hierna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.

Hoe bewaren wij de gegevens

Wij bewaren de door ons verzamelde gegevens op een beveiligde database. Deze gegevens zijn niet voor derden toegankelijk.

Cookies

www.medibear.nl maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Meer informatie over de door ons gebruikte cookies leest u in ons cookiebeleid.

reCAPTCHA

Medibear maakt gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. om onze website te beschermen tegen spam en geautomatiseerde aanvragen op onze website. Deze functie controleert of een formulier op onze website, zoals een bestel- of contactformulier, door een persoon wordt verstuurd. Hiervoor worden onder andere het IP adres van de websitebezoeker en mogelijk ook andere gegevens verzameld en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of de aanvragen op de website gedaan worden door een echte websitebezoeker of een robot of computerprogramma. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven. Op de pagina’s waar reCAPTCHA gebruikt wordt is het reCAPTCHA icoon zichtbaar. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MediBear en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medibear.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Wijzigingen

De inhoud van onze website kan op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor onze privacyverklaring. Indien u op de hoogte wilt blijven van eventuele wijzigingen raden wij u dan ook aan om deze verklaring regelmatig door te lezen.

Vragen

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan contact op via ons contactformulier of via info@medibear.nl.

Laatst gewijzigd: 9 februari 2024